”To be or not to be…. That is the question“

Sådan stillede vi også spørgsmålet ved indgangen til 2023, om hvorvidt man skulle være i markedet eller ikke være i markedet. Der herskede stor usikkerhed om, hvad vi kunne forvente os af året. Vi skal ikke dvæle ved årsagerne, men blot her på bagkant konstatere, at de finansielle markeder som helhed udviklede sig markant anderledes, end den økonomi man syntes at stirre ind ved årets begyndelse.


Den helt overordnede læring er endnu engang, at man altid er nødt til at være investeret i markedet på en balanceret måde, uanset hvor usikkert det ser ud. Ideen om at sælge på toppen og købe på bunden er simpelthen for risikabel. For som John Maynard Keynes udtrykte det for mange år siden, så kan ”markedet være irrationelt længere end man selv kan være solvent”. Mermaid forsøger derfor altid at være investeret i markedet på en balanceret måde for at gøre vores kunder trygge.


Det globale marked

Det er næsten umuligt at "time", hvornår markedet flytter sig og hvordan, selvom starten på et nyt år altid byder på utallige forudsigelser. Ser man på aktiemarkedet i 2023, så er det tydeligt, at det igen blev et år, hvor få aktier skabte størstedelen af afkastet. Det amerikanske S&P 500 indeks steg hele 26%. ”The Magnificent Seven”, de største tech-aktier i indekset (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta og Tesla), bidrog med hele 60% af afkastet, selvom de ”kun” udgør 25% af indekset. Uden disse var det amerikanske markedsafkast omkring 10%. En interessant betragtning omkring The Magnificent Seven er, at de nu udgør den samme værdi som hele det japanske, engelske og canadiske aktiemarked – tilsammen!

Herhjemme var det ligeledes ganske afgørende, om man havde Novo Nordisk i porteføljen eller ej. Novo udgør nu 26% af det nordiske marked, så med en stigning på hele 51%, havde Novo en afgørende betydning for Nordens performance. Det nordiske marked steg mere end 16% og overhalede dermed Europa mod slutningen af året. Således bidrog Novo Nordisk alene med mere end halvdelen af afkastet på det nordiske marked.


Samlet set var det således ganske få aktier, der skabte årets flotte afkast, og generelt blev stigningerne skabt over en meget kort periode i de sidste to måneder af året.


På obligationsmarkedet kan man være endnu ”frækkere” og sige, at det forrygende afkast primært skyldes noget, der slet ikke er sket endnu......rentenedsættelser. Efter et af de dårligste obligationsår i mands minde, hvor mange investorer i 2022 led frygtelige tab, gav obligationer i 2023 et rigtigt flot afkast.


Vores fokus på at beskytte vores kunders formue i svære tider og samtidig levere konkurrencedygtige afkast i et stigende marked, beviste endnu engang sit værd. For perioden 2022 og 2023 har Mermaids modelportefølje for et balanceret mandat leveret et positivt afkast, mens mange indeks fortsat er i store minusser, se tabellen nedenfor.

Hvad med centralbankerne?

Vi har længe haft øjnene rettet mod centralbankernes ageren, og særligt den amerikanske har haft for øje at få bugt med inflationen for enhver pris. De har hævet renterne i rekord tempo for at få kølet økonomierne kraftigt ned, og selv en recession syntes ikke at afskrække dem – og så alligevel. For i starten af november vendte centralbanken rundt på en tallerken – det berømte centralbanks ”pivot” (vi nævnte risikoen for dette i vores 3. kvartalsskriv), hvor de pludseligt begyndte at tale om rentesænkninger, foranlediget af et enormt pres fra investorerne. Dette vel at mærke på trods af, at centralbankerne i lang tid har bebudet, at de ikke vil ryste på hånden og agere for tidligt, det såkaldte Volcker Moment. Det løfte ser de muligvis ikke ud til at kunne holde, og det har påvirket obligationerne i særdeles positiv grad hen mod slutningen af året. Obligationsmarkederne lå til et lille minus kort før den berømte ”pivot” og både de amerikanske og europæiske investment grade obligationsindeks sluttede året med et plus på 9-10%.


Samlet set blev 2023 afkastmæssigt markant bedre end vi havde turde håbe på. Det har porteføljerne også haft stor gavn af, hvilket viser vigtigheden af hele tiden at være med i markedet, fra et balanceret synspunkt. Et synspunkt som vi i Mermaid på vegne af vores kunder altid stræber efter.

Hvad forventer vi os så af 2024?

Vi synes egentlig ikke makroøkonomien ser markant bedre ud end ved indgangen til 2023. Dog er inflationen kommet væsentligt ned, hvilket har været medvirkende til, at centralbankerne nu fokuserer på rentesænkninger. Vi ser dog en risiko for, at centralbankerne sætter fut i inflationen ved at sænke renterne for hurtigt. Vi har endnu ikke set en fuld afmatning af økonomierne, så med rentesænkninger, der fungerer som benzin på bålet, kan vi risikere at inflationen igen kommer til at spøge, præcis som den gjorde tilbage i 70´erne og 80´erne.


De store rentefald, som nu er indprisede i markedet, sker sjældent af gode årsager. Samtidig synes vi heller ikke, at den geopolitiske situation ser bedre ud nu end ved indgangen til 2023, måske endda tværtimod. Normalt kan rentesænkninger være gode for de finansielle markeder, hvis de sker af de rigtige årsager, men det er vi ikke helt overbeviste om, at de gør. Vi mener derfor, at det i lige så høj grad handler om at holde sig til investeringer af høj kvalitet, for så skal det nok gå. Det handler om hele tiden at være med i markedet – ligesom Hamlet overvejede det... det giver på lang sigt det bedste afkast, fordi ingen blot kan sælge på toppen og købe på bunden. Vi foretrækker at investere i kvalitets aktiver, der ikke er for dyrt prisfastsatte på nøgletal, og som ikke er for gældsatte, da dette kan skabe unødige risici.


Vi vil fortsætte med at levere rigtig gode afkast, med udgangspunkt i vores kunders individuelle behov, samtidig med, at Mermaids fulde transparens resulterer i, at alle kan sove trygt om natten.


Husk vi altid er tilgængelige uden en klassisk ventemelodi på linjen – vi tager nemlig telefonen, når I ringer.

Godt nytår
Team Mermaid