At vi lever i omskiftelige tider, fik vi i løbet af sommeren yderligere eksempler på. Rent vejrmæssigt viste det sig f.eks. at september blev varmere end både juli og august. Kigger man på de finansielle markeder er det de forskellige geopolitiske usikkerheder, der kan iagttages. Vi har stadig en forfærdelig krig i Europa, og vi ser nogle uhensigtsmæssige politiske drejninger og spændinger flere steder på kloden, muligvis grundet økonomiske og sikkerhedspolitiske udfordringer.

Helt overordnet medfører det en vis nervøsitet på de finansielle markeder og ligeledes hos os. Derfor mener vi så absolut, at det er et virkelig godt tidspunkt at være investeret i kvalitetsselskaber med styr på gælden og i likvide aktiver, så man rent faktisk kan hoppe af, hvis det ønskes eller er det rigtige. Vi frygter fortsat at skulle opleve dele af markedet fryse til, og det bliver spændende at følge, hvad en række illikvide aktiver vil være værd, når de en dag skal ”indløses”!


Obligationer

De voldsomme rentestigninger betyder, at det for første gang i måske mere end 20 år er blevet interessant at investere i obligationer, hvilket glæder os meget. Der kan findes mange interessante obligationer at investere i, ikke mindst i forhold til den risiko man løber.

På den lange bane mener vi man skal vænne sig til et generelt højere renteniveau end de sidste 10 år, men vores forventning er, at renten på et tidspunkt vil falde fra de nuværende niveauer grundet generelt faldende efterspørgsel i verden. I den mellemliggende periode, så viser renteniveauet sig interessant, men vi er stadigvæk påpasselige og vælger kortere løbetider med meget høj kreditsikkerhed.

Markedet har i en længere periode håbet på, at den amerikanske centralbank vil vende rundt og begynde at sænke renterne igen. Det som i ”branche”-tale betegnes som centralbankens "pivot", på dansk betegnet som en piruette. Altså at centralbanken vender rundt på en tallerken og alligevel kommer markederne (og økonomien) til undsætning. Det vil være med til at sætte fart under aktierne. Men indtil videre er det ikke sket.

Alle Mermaids kunder ligger helt primært i korte kvalitetsobligationer, så der indfries løbende obligationer, som kan geninvesteres i langt mere attraktive obligationer (eller aktier), og det uden tab på de eksisterende, grundet de korte løbetider. Denne strategi var også stærkt medvirkende til, at Mermaids kunder var ekstra godt beskyttet i 2022, hvor mange andre oplevede store tab på deres porteføljer. Dette kan også ses på grafen hvor de lange amerikanske statsobligationer har tabt 46% siden toppen i marts 2020.


Vores anbefaling er at få købt sine obligationer i løbet af den kommende tid, holde sig til høj kvalitet og kortere løbetider, og så ellers blot læne sig tilbage og være rentier (kuponklipper), helt som i ”gamle” dage! 

Aktier

At rentestigningerne nu omsider gør ondt på aktiemarkedet, bliver synligt flere steder. I mange lande kæmper en lang række ejendomsselskaber for deres eksistens, da netop renteomkostninger langt overstiger deres indtjening. Se derudover blot på Ørsted, hvor stigende renter gør de lange projekter langt mindre rentable. Man kan også spørge sig selv, hvordan det går for de andre udviklere af rentefølsomme projekter, såsom CIP, European Energy, mm., men også andre alternative investeringer. Det er blevet markant dyrere for virksomhederne at finansiere deres projekter, og prompte falder straffen i form af kursfald for de børsnoterede virksomheder. Mon ikke også unoterede aktiver må pristilpasses. Samlet har troen på snarlige rentefald og enkelte tech-aktier medført, at de globale aktiemarkeder hidtil i 2023 har været overraskende stærke.  Den seneste tid har dog generelt ramt aktiemarkedet hårdt, da udsigt til en længere tid med højere renter giver udfordringer. Problemet er ”bare”, at i historisk kontekst er de nuværende renter slet ikke høje. Hvad betyder det så for de finansielle markeder, at renten måske ikke lige falder i morgen? Det afventer vi nok stadig at få svar på, men 3. kvartal har i hvert fald været hårdt for aktierne grundet denne usikkerhed. Det er en årsag til, at vi går op i kvalitet og i virksomheder, der har styr på gælden, når vi finder emner at investere i.


I USA og også andre steder i verden, er det meget få aktier, der har sat dagsordenen og været årsag til de generelle aktiestigninger. I USA taler man i øjeblikket om ”The magnificent 7”, som er de store IT-selskaber der har haft med kunstig intelligens at gøre, som pludselig kom meget i fokus, og som derfor indtil videre i 2023 er steget enormt og medført, at de amerikanske aktieindeks og dermed også de globale aktier samlet har haft et godt år. Ser man dog på det ligevægtede S&P 500 indeks, er det nu i minus for året.


I Norden og endnu mere udtalt Danmark behøver man kun at nævne Novo Nordisk, så er vi inde på det samme. Det er fantastisk at have så solidt et selskab i porteføljen, men når Novo udgør 25% af det nordiske benchmark, så er det også svært at følge med, når dette selskab stiger 39% i løbet af året. Uden Novo er såvel Danmark som Norden i minus for 2023, også selv om 2022 var forfærdeligt.

Det siger noget om, hvor ”skævt” aktieåret 2023 er og antyder, at det er vigtigt at tænke sig om og tænke beskyttelse ind i sin samlede strategi.

Samlet mener vi at vores porteføljer er rigtig godt rustet til fremtiden. Vi får anlagt hele vores obligationsportefølje, mens renterne er interessante. Imens siver aktierne, så vi siden kan udnytte, at vi generelt har været lidt forsigtige på aktiedelen, og således udnytte, når vi igen virkelig tror på aktiemarkedet. Vi mener ikke, vi er der helt endnu, men vi glæder os til vi er der og er derfor samlet set fortrøstningsfulde i forhold til vores strategi.

Til gengæld, så kan vores kunder glæde sig over at have en portefølje med højkvalitetsselskaber, en solid beskyttelse på obligationssiden, og så en fuld transparens og sikkerhed for, at likviditeten i porteføljen ikke bliver udfordret, når det brænder på.


Det lyder enkelt, men er jo i praksis langt sværere.  Det er derfor, vi sætter stor pris på, at vores kunder betror os dette tillidsfulde hverv. Vi står naturligvis til rådighed for enhver uddybning af ovenstående, eller hvad det ellers måtte være!

/Team Mermaid